I flere tusen år har vannet strømmet ut fra den underjordiske kilden i naturskjønne Imsdalen som ligger ved foten av fjellkjeden Rondane. Det krystallklare kildevannet har naturen selv foredlet ved grundig filtrering gjennom enorme sandmasser. Imsdalkilden var lenge en vel bevart hemmelighet blant jegere og fiskere I dalen. I dag tappes kildevannet direkte fra kilden over på flasker. Like friskt, rent og velsmakende som naturen skapte det.

Selvom kilden i Imsdal hadde vært kjent i mange hundre år, var det ikke før begynnelsen av 70-tallet som tapperiet sto ferdig. Norsk kildevann tappet vannet under navnet Norwater. Norwater-vannet ble i stor grad eksportert, og ble blant annet benyttet på fly.

I 1987 kjøpte Ringnes Norwater og rettighetene til kilden, og i 1990 overtok Ringnes Norsk kildevann. Det var ikke før i 1994 at vannet ble lansert på flasker under navnet Imsdal. Norges første møte med Imsdal 0,5l flasken skjedde dagen før åpningsseremonien av OL på Lillehammer. 10. Februar 1994 på Strandtorget ble det første brettet solgt. 1,5l ble lansert samtidig, begge på returflasker.

Siden den gang er segmentert stillvann (vann uten kullsyre) vokst enormt, med Imsdal som den ledende aktøren. Det er ikke overdrivelse å si at Ringnes gjennom Imsdal har lært det norske folket å kjøpe og drikke vann på flaske.

Produksjonsanlegget i Imsdal
Fra Ringnes sitt minste anlegg i Koppang tappes Imsdal rett fra kilden og opp i flaskene. Fabrikken har 16 ansatte, og er i ferd med å bli en hjørnesteinsbedrift i kommunen. De senere år er det gjort betydelige investeringer ved fabrikken, og anlegget fremstår som en moderne bedrift med høy standard.

Se våre reklamefilmer