Imsdal logo

I flere tusen år har vannet strømmet ut fra den underjordiske kilden i naturskjønne Imsdalen som ligger ved foten av fjellkjeden Rondane. Det krystallklare kildevannet har naturen selv foredlet ved grundig filtrering gjennom enorme sandmasser. Imsdalkilden var lenge en vel bevart hemmelighet blant jegere og fiskere I dalen. I dag tappes kildevannet direkte fra kilden over på flasker. Like friskt, rent og velsmakende som naturen skapte det.

Selvom kilden i Imsdal hadde vært kjent i mange hundre år, var det ikke før begynnelsen av 70-tallet som tapperiet sto ferdig. Norsk kildevann tappet vannet under navnet Norwater. Norwater-vannet ble i stor grad eksportert, og ble blant annet benyttet på fly.

I 1987 kjøpte Ringnes Norwater og rettighetene til kilden, og i 1990 overtok Ringnes Norsk kildevann. Det var ikke før i 1994 at vannet ble lansert på flasker under navnet Imsdal. Norges første møte med Imsdal 0,5l flasken skjedde dagen før åpningsseremonien av OL på Lillehammer. 10. Februar 1994 på Strandtorget ble det første brettet solgt. 1,5l ble lansert samtidig, begge på returflasker.

Siden den gang er segmentert stillvann (vann uten kullsyre) vokst enormt, med Imsdal som den ledende aktøren. Det er ikke overdrivelse å si at Ringnes gjennom Imsdal har lært det norske folket å kjøpe og drikke vann på flaske.

Produksjonsanlegget i Imsdal
Fra Ringnes sitt minste anlegg i Koppang tappes Imsdal rett fra kilden og opp i flaskene. Fabrikken har 16 ansatte, og er i ferd med å bli en hjørnesteinsbedrift i kommunen. De senere år er det gjort betydelige investeringer ved fabrikken, og anlegget fremstår som en moderne bedrift med høy standard.

Plast er det mest miljøvennlige innenfor drikkevareemballasje
Plast er fortsatt det mest miljøvennlige alternativet innenfor drikkevareemballasje, spesielt er resirkulert plast det mest miljøvennlige. Tall fra Infinitum viser at det er et mye høyere klimagassutslipp for drikkevareemballasje laget av glass og av aluminium. Til sammenligning har glass over 100 ganger så stort CO2-avtrykk som resirkulert plast.

Optimalt gjenvunnet
I 2019 lanserte Imsdal Norges første vannflaske laget av 100% resirkulert plast. Etter det har flere andre drikkevareprodusenter fulgt etter, men siden har vi lært at desto flere som går over til 100% resirkulert plast, jo mindre bærekraftig vil dette være på lengre sikt. Derfor vil Imsdalflaskene fremover bestå av 80% resirkulert plast. Det er nemlig en grense for hvor mye resirkulert plast vi bør bruke. Hvis alle produsentene går over til 100 %, svekker det bærekraften til gjenvinningssystemet. Materialet vil over tid nedgraderes og flaskene blir grå. I verste fall blir materialet ubrukelig etter bare 2 – 4 turer i kretsløpet. Det er ikke effektiv bruk av ressurser. For å få en bærekraftig gjenvinningsprosess må vi derfor tilføre 20 % ny plast. Slik sikrer vi at flaskene holder ønsket kvalitet og slik sikrer vi den mest bærekraftige gjenvinningen for generasjoner av flasker framover.

Pant alt, alltid
For at Imsdal skal kunne fortsette å produsere den mest miljøvennlige drikkeemballasjen er vi avhengige av at alt pantes, alltid. Vi ønsker å oppfordre til å pante, slik at vi kan fortsette å bruke resirkulert plast i alle våre flasker fremover også.

Se våre reklamefilmer