Imsdal logo

I flere tusen år har vannet strømmet ut fra den underjordiske kilden i naturskjønne Imsdalen som ligger ved foten av fjellkjeden Rondane. Det krystallklare kildevannet har naturen selv foredlet ved grundig filtrering gjennom enorme sandmasser. Imsdalkilden var lenge en vel bevart hemmelighet blant jegere og fiskere I dalen. I dag tappes kildevannet direkte fra kilden over på flasker. Like friskt, rent og velsmakende som naturen skapte det.

Selvom kilden i Imsdal hadde vært kjent i mange hundre år, var det ikke før begynnelsen av 70-tallet som tapperiet sto ferdig. Norsk kildevann tappet vannet under navnet Norwater. Norwater-vannet ble i stor grad eksportert, og ble blant annet benyttet på fly.

I 1987 kjøpte Ringnes Norwater og rettighetene til kilden, og i 1990 overtok Ringnes Norsk kildevann. Det var ikke før i 1994 at vannet ble lansert på flasker under navnet Imsdal. Norges første møte med Imsdal 0,5l flasken skjedde dagen før åpningsseremonien av OL på Lillehammer. 10. Februar 1994 på Strandtorget ble det første brettet solgt. 1,5l ble lansert samtidig, begge på returflasker.

Siden den gang er segmentert stillvann (vann uten kullsyre) vokst enormt, med Imsdal som den ledende aktøren. Det er ikke overdrivelse å si at Ringnes gjennom Imsdal har lært det norske folket å kjøpe og drikke vann på flaske.

Produksjonsanlegget i Imsdal
Fra Ringnes sitt minste anlegg i Koppang tappes Imsdal rett fra kilden og opp i flaskene. Fabrikken har 16 ansatte, og er i ferd med å bli en hjørnesteinsbedrift i kommunen. De senere år er det gjort betydelige investeringer ved fabrikken, og anlegget fremstår som en moderne bedrift med høy standard.

Imsdal lanserer Norges første vannflaske laget av 100 prosent resirkulert plast
Norges mest solgte drikkevann, blir nå Norges første og eneste flaske laget av 100 prosent resirkulert plast. Denne overgangen reduserer bruken av ny oljebasert plast med hele 470 tonn.

Gjenbruk av plast som allerede er produsert er viktig for miljøet. Som en tommelfingerregel går det med to kilo olje til å produsere en kilo plast. Det vil si at Imsdal nå sparer 1500 tonn CO2 årlig ved å erstatte ny plast med 100 prosent resirkulert plast i flaskene. Det tilsvarer samme CO2-utslipp fra 1300 biler i et helt år.

Resirkulert plast sparer også store mengder med energi. Imsdal vil spare 0,7 kWH per flaske, som tilsvarer strømforbruket for å surfe på mobildata i ett sett i 27 dager eller kjøre båt med en liten påhengsmotor på en båt i et kvarter. Det blir totalt sett mye energi spart når det gjelder 19 millioner flasker i året.

Liten andel resirkulert plast i dagens flasker
Ifølge en undersøkelse Imsdal har utført, tror hele 9 av 10 nordmenn at plastdrikkeflaskene i dag er lagd av resirkulert plast. Andelen er i følge Infinitum, som drifter panteordningen i Norge, kun på rundt 10 prosent.

Plast er det mest miljøvennlige innenfor drikkevareemballasje
Plast er fortsatt det mest miljøvennlige alternativet innenfor drikkevareemballasje, spesielt er resirkulert plast det mest miljøvennlige. Tall fra Infinitum viser at det er et mye høyere klimagassutslipp for drikkevareemballasje laget av glass og av aluminium. Til sammenligning har glass over 100 ganger så stort CO2-avtrykk som resirkulert plast.

Pant alt, alltid
For at Imsdal skal kunne fortsette å produsere den mest miljøvennlige drikkeemballasjen er vi avhengige av at alt pantes, alltid. Vi ønsker å oppfordre til å pante, slik at vi kan fortsette å bruke resirkulert plast i alle våre flasker fremover også.

Se våre reklamefilmer